Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Противірусний, протипухлинний і імунокорегуючий препарат "ІЗАТІЗОН"

Патент №1786  
Інструкція по клінічному вивченню

Результати використання

Настанова по застосуванню препарату  ізатізон у ветеринарії

Вивчення препарату ізатізон та його аналогів
(Матеріали міжнародного науково-практичного форуму "Основи молекулярно-генетичного оздоровлення
людини і довкілля")


Ізатізон при коронавірусі

Застосування ізатізону для термінової невідкладної допомоги

Розширення лікувальних можливостей ізатізону і його використання при опіках

Читати на сторінці ФБ ІМБіГ НАН України

Нова біотехнологія вчених ІМБіГ з застосуванням дермальних еквівалентів шкіри із включенням комплексу біологічно активних речовин, синтезованих стовбуровими клітинами в культурі, та лікарського препарату ізатізон у комбінації з рекомбінантним білком EMAP II.

Ізатізон - матеріал з Вікіпедії
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ізатізон

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ.
Iзатiзон - комплексний препарат, до складу якого входять препарати, якi застосовувались i застосовуються як самостiйнi засоби в медичнiй практицi колишнього СРСР, в Українi, Росiйськiй Федерацiї та iнших країнах: метисазон (марборан), диметилсульфоксид, полiетиленглiколь (твiн) з молекулярною масою 400.

2. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
Масляниста рiдина, темно-жовтого кольору, гiрка на смак, зi специфiчним запахом. Не має вогне- i вибухонебезпечних властивостей.

3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ.
Iзатiзон належить до групи нетоксичних речовин. Не пригнiчує кровотворення, не має кумулятивних властивостей. При застосуваннi в iндуктивну фазу iмуногенезу зменшує прояви анафiлактичного шоку, має властивiсть збiльшувати показники специфiчної i неспецифiчної резистентностi при порушеннi iмунного статусу. Знижує тонус м'язiв тонкої кишки, збiльшує чутливiсть до ацетилхолiну i хлористого барiю. Має антисептичнi i протизапальнi властивостi.
При мiсцевому застосуваннi (аерозоль, змазування шкiри i слизових, пов'язки, компреси) токсичних проявiв i подразнення не має.
ЛД-50 при внутрiшньоочеревинному введеннi - пацюкам 13,9-45,0 мг/кг; мишам - 11,4-32,4 мг/кг, а при ентеральному - 133,0-319,0 мг/кг i 25,0-47,0 мг/кг вiдповiдно. 30-денне застосування в дозах рiвних 1/10-1/16 ЛД-50 не викликало ускладнень i патоморфологiчних змiн. В рекомендованих дозах iзатізон не токсичний для тварин i людей.

4. ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ.
Iзатiзон рекомендується для профiлактики i лiкування хвороб, якi викликанi вiрусами i вiрусно-мiкробними асоцiацiями. Спектр дiї включає: герпесвiруси, мiксовiруси, в тому числi вiруси грипу А та А-1, герпес лабiалес, герпес зостер, вiрус СНIДу, хворобу Марека, iнфекцiйний ларинготрахеїт, бронхопневмонiю коней i телят, вiрус ектромелiї i осповакцини, вiрус венесуельського енцефаломiєлiту коней, вiрус ентериту свиней, ентеровiруси водоплаваючих птахiв, вiруси корисних комах, рослин i риб, а також мiкроорганiзми: стрептококи, стафiлококи, пневмококи, туберкульозна паличка, патогеннi i дрiжджоподiбнi гриби, хламідії та мікоплазми.
Iзатiзон рекомендується при захворюваннях такої етiологiї: гострi респiраторнi захворювання (ринiти, бронхiти, бронхопневмонiї, гострi респiраторнi iнфекцiї - ГРВI), хвороби ротової порожнини (глосити, гiнгiвити, стоматити, пародонтити, пародонтоз), шкiри, залоз i слизових (герпес шкiри, i слизових, в тому числi статевих органiв, опiки, рожисте запалення, гнiйнi рани, абсцеси, фурункули, карбункули, мастити, лiмфоаденiти), порожнин (перитонiти, плеврити), суглобiв (травми, синовiти, артрити, в тому числi неспецифiчний iнфекцiйний полiартрит), враження мозку (менiнгiти, енцефалiти), масовi iнфiкцiйнi вiруснi захворювання (грип, парагрип та iн.), передпухлиннi i пухлиннi захворювання (бородавки, папiломи, меланобластоми), неврити i невралгiї, мiєзити, отити, гайморити, простатити, грибковi ураження шкiри.

5. ПОБОЧНІ ПРОЯВИ.
Протипоказання не виявленi.

6. ФОРМА ВЫПУСКУ.
Iзатiзон випускають у флаконах з темного скла по 100 мл, 50 мл i 10 мл, а також у балонах для аерозольного застосування.

7.УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.
препарат зберiгається у захищенному вiд свiтла мiсцi при температурi 18-20°С. Строк зберiгання 10 рокiв.

I Н С Т Р У К Ц I Я
для клiнiчного вивчення противiрусного, протипухлинного, антимiкробного та iмунокорегуючого препарату iзатізон

Iзатізон - оригінальний комплексний препарат (патент України № 1786, 29.10.93), до складу якого входять препарати, якi застосовувались i застосовуються як самостiйнi засоби в медичнiй практицi колишнього СРСР, в Українi, Росiйськiй Федерацiї та iнших країнах: метисазон (марборан), диметилсульфоксид, полiетиленглiколь (твiн) з молекулярною масою 400. Препарат затверджений в Україні та Росії у ветеринарії для попередження і лікування вірусних і мікробно-вірусних захворювань птахів, домашніх і сільськогосподарських тварин, хутрових звірів і бджіл.

Фiзико-хiмiчнi властивостi: масляниста рiдина, темно-жовтого кольору, гiрка на смак із специфiчним запахом. При температурi -10 - -15°С застигає. Не має вогне- i вибухонебезпечних властивостей.

Фармакологiчнi властивостi: Iзатізон належить до групи речовин з незначною токсичнiстю.

Має антисептичнi i протизапальнi властивостi. Не пригнiчує кровотворення, не має кумулятивних властивостей. При застосуваннi в iндуктивну фазу iмуногенезу зменшує прояви анафiлактичного шоку, має властивiсть регулювати показники специфiчної i неспецифiчної резистентностi при порушеннi iмунного статусу органiзму, впливаючи на пiдвищення активностi систем iнтерферону i фагоцитозу. Знижує тонус м'язiв тонкої кишки, збiльшує чутливiсть до ацетилхолiну i хлористого барiю.

При тривалому застосуваннi (аерозоль, змазування шкiри i слизових, пов'язки, компреси та ін.) токсичних проявiв не має.

ЛД-50 при внутрiшньоочеревинному введеннi - щурам 13,9-45,0 мг/кг; мишам - 11,4-32,4 мг/кг, а при ентеральному - 133,0-319,0 мг/кг i 25,0-47,0 мг/кг вiдповiдно. Щоденне 30-кратне внутрішньоочеревинне застосування доз, рiвних 1/10-1/16 ЛД-50 не викликало ускладнень i патоморфологiчних змiн. При аерозольному застосуванні на протязі 30-денного щоденного курсу токсичні прояви не встановлені. Рекомендованi для вживання дози iзатізону не токсичнi.

Спектр дії: Iзатізон ефективний при профiлактиці i лiкуванні хвороб, якi викликанi вiрусами i вiрусно-мiкробними асоцiацiями. Спектр дiї включає: герпесвiруси, мiксовiруси, в тому числi вiрус грипу А,А-1, В, С, герпес лабiалес, герпес зостер, хвороби Марека, iнфекцiйного ларинготрахеїту птахiв, бронхопневмонiї коней i телят, вiрус ектромелiї i вакцини вiспи, вiрус венесуельського енцефаломiєлiту коней, вiрус ентериту свиней, ентервовiруси водоплаваючих птахiв, при вірусних, мікробно-вірусних і грибкових захворюваннях бджіл, тутового і дубового шовкопряду, вiруси полiомiелiту, лiмфолейкозу павiанiв, вiруси корисних комах i риб, а також мiкроорганiзми: стрептококи,стафiлококи, пневмококи, патогеннi i дрiжжджоподiбнi гриби та iн.

Показання до застосування: Iзатізон рекомендується при :

 • масових iнфекцiйних вiрусних захворюваннях (грип, СНIД, епідемічний енцефаліт та iн.).
 • вiрусних гепатитах А, В, С,
 • гострих захворюваннях верхнiх дихальних шляхiв (ринiти, ларинготрахеїти, бронхiти, бронхопневмонiї, гострi респiраторнi iнфекцiї - ГРВI),
 • туберкульозi легень, кiсток, статевих органiв,
 • хворобах ротової порожнини (глосити, гiнгiвiти, стоматити, пародонтити, пародонтоз),
 • хворобах шкiри, залоз i слизових (герпес шкiри, i слизових, в тому числi статевих органiв, оперізуючий лишай, опiки, рожисте запалення, гнiйнi рани i трофiчнi виразки, абсцеси, фурункули, карбункули, мастити, лiмфаденiти, псорiаз, грибковi ураження ),
 • урологiчних i гiнекологiчних захворюваннях (нефрити, ендометрити, сальпінгіти, трихомонiаз, хламiдiоз, ерозiї, гострокінцеві кондиломи, простатит, аденома простати),
 • захворюваннях порожнин (перитонiти, плеврити, цистити, ендометрити), суглобiв (травми, синовiїти, артрити, в тому числi i вiрусний неспецифiчний iнфекцiйний полiартрит та псоріатичний артрит),
 • ураженнях мозку (менiнгiти, енцефалiти, дитячий церебральний паралiч, розсiяний склероз),
 • передпухлинних i пухлинних захворюваннях (бородавки, папiломи, меланобластоми та ін.),
 • невритах i невралгiях, мiєзитах,
 • алергiчних захворюваннях шкiри (екзема, кропивниця i т.iн).
 • хворобах ЛОР-органів (отитах, мастоїдітах, ангінах, фарингітах, папіломах гортані, поліпах носа),
 • геморої

Спосiб застосування i дози: Iзатізон застосовують у виглядi аерозолю (iнгаляцiї при грипi i хворобах верхнiх дихальних шляхiв) по 2-5 мл на сеанс 3-4 рази на добу, курс лiкування 5-10 днiв в залежностi вiд важкостi захворювання, а також мiсцево у виглядi тампонiв i турунд в кожну нiздрю, змочених 1-2 мл препарату, з експозицiєю 5-40 хв. в залежностi вiд важкостi процесу та iндивiдуальної чутливостi, на протязi 3-6 днiв за показаннями, або використовується так само мазь. Профiлактично застосовують iзатізон таким же способом 1-2 рази на добу три днi пiдряд в менших дозах ( 0,5-1,0 мл на сеанс).

При ураженнях шкiри i слизових використовують аерозольнi зрошення, змазування, аплiкацiї та пов'язки.

Кiлькiсть препарату, що використовується, не обмежена i пов'язана лише з площею ураження. Iнтервали залежать вiд показань, але не менше 12 годин. Курс лiкування 10-15 днiв.

При артритах, невритах, нейромiєзитах, лiмфаденiтах, маститах, флегмонах, невралгiях використовують втирання 5-25 мл iзатiзону в дiлянку ураження i пов'язки з препаратом на нiч на протязi 3-5 днiв. При ураженнях ротової порожнини i ангiнах iзатiзон використовують у виглядi полоскань i змазувань 2-4 рази на день i аерозольно на протязi 3-5 днiв, а при отитах - марлевi турунди, змоченi 1-2 мл iзатізону, через кожнi 12 годин. Тривалiсть курсу - за показаннями, але не менше 5-ти днів.

При системних вiрусних захворюваннях, а також при аденомах простати, гострокiнцевих кондиломах зовнiшнiх статевих органiв, простатитах, ректитах, геморої, вагiнiтах, ендометритах iзатізон використовують ректально по 2-3 мл у виглядi мiкроклiзми шприцем без голки з насадкою з поліетиленової трубки довжиною 4-5 см або вагiнально у виглядi свiчок i вагiнальних кульок, якi мiстять 0,35 мл препарату, три рази на день i на нiч на протязi 10-15 днiв. Можна використовувати вагінально тампони з ізатізоном на ніч - по одній чайній ложці на тампон. При системному червоному вовчаку i меланобластомах iзатізон за вказаною схемою використовують зовнiшньо у виглядi змазування i аплiкацiй, ректально по 2-3 мл у виглядi мiкроклiзм або свiчок i iнтраназально у виглядi аерозолю на протязi 30-45 днiв.

Пiсля мiсячної перерви проводиться повторний аналогiчний курс лiкування.

При стійких формах всіх перерахованих хвороб, крім зовнішнього використання, рекомендується вводити ізатізон ректально у вигляді мікроклізм (шприц з гумовою трубкою) через 48 годин по 1-5 мл на протязі 1-1,5 місяців.

При циститах і ендометритах препарат вводять в сечовий міхур або порожнину матки по 10-15 мл кожні 48 годин до повного вилікування.

У випадках інфекційного ентериту, а також всіх форм перитоніту ізатізон вживають всередину по 1 чайній ложці вранці та ввечері перед вживанням їжі на протязі 10-15 днів, а на ніч ректально по 2-5 мл через день.

Оптимальною дозою ізатізону для вживання всередину і в пряму кишку у вигляді мікроклізм є розрахунок на масу тіла - 0,1 мл препарату на 1 кг ваги хворого. Наприклад, людям вагою 60 кг потрібно вводити по 6 мл і т.д.

Дітям різних вікових груп оптимальна доза відповідно зменшується :
- від 1 до 7 років доза зменшується в 4 рази і становить 0,0187 мл на 1 кг ваги;
- від 7,5 до 12 років доза зменшується в 2 рази і становить 0,0375 мл на 1 кг ваги;
- після 13 років використовується така ж доза, як і для дорослих.

Побiчна дiя: у деяких хворих спостерiгається короткочасне неприємне вiдчуття в дiлянцi шкiри i змащених слизових оболонок. Протипоказань не встановлено. При наявності не встановлених алергічних реакцій лікування припиняється.

Форма випуску: iзатізон випускають у скляних флаконах по 100 мл, 50 мл i 10 мл, а також в балонах для аерозолей. Свiчки, вагiнальнi кульки i мазi готують при необхiдностi в аптеках i лiкарняних закладах або серiйно.

Умови зберігання: препарат треба зберiгати у захищеному вiд свiтла мiсцi при температурi 18-20°С. Строк зберiгання 5 рокiв.Результати використання препарату ІЗАТІЗОН

Спостереження проведені на основі узгодження з МОЗ України на хворих-добровольцях за їх персональною згодою. Препарат застосовувався зовні у вигляді змазування шкіри і слизових, тампонів, компресів, а також орально, вагінально, ректально. В таблиці наведені узагальнені дані результатів застосування ізатізону при різних формах захворювання.

Діагноз Кількість
хворих
Виліковано Покращення Без
ефекту
Грип 37 30 5 2
Гостре респіраторне захворювання 54 54 - -
Еризепелоїд
- пальців  
- кисті  
- стопи  
- гомілки  
 
5
 
3
4
 
4
 
3
4
 
1
 
-
-
 
-
 
-
-
Бешиха (еритематозна, бульозна
та рецидивуюча форми)
44 29 15 -
Псоріаз 12 9 3 -
Трофічні виразки нижніх кінцівок
на фоні варикозної хвороби
8 3 5 -
Стрепто і стафілодермія 3 2 1 -
Опіки шкіри 1-2 ступеня 25 25 - -
Порізи шкіри 52 52 - -
Панарицій 17 17 - -
Гнійні рани шкіри верхніх і нижніх кінцівок 21 21 - -
Флегмона кисті 2 2 - -
Діабетична ангіопатія 12 10 2 -
Неспецифічний вірусний поліартрит 5 2 2 1
Гострий артрит 7 7 - -
Вірусний гангліоніт 2 2 - -
Вірусний неврит 7 5 1 1
Вірусний енцефаліт 3 3 - -
Вірусні гепатити і хвороба Боткіна 8 5 3 -
Хронічний аднексит 18 15 3 -
Хронічний простатит 21 18 2 1
Гострокінцеві кондиломи статевих шляхів 5 5 - -
Вузлики доярок 11 11 - -
Папіломи шкіри 7 7 - -
Папіломи слизових оболонок 19 17 2 -
Юнацькі бородавки 18 14 3 1
Гострий риніт 35 30 5 -
Гострий отит 9 9 - -
Гострий гайморит 5 5 - -
Хронічний гайморит 12 8 2 2
Герпес губ 109 102 7 -
Герпетичний керато-кон'юктивіт 27 27 - -
Оперізуючий герпес шкіри 15 13 2 -
Герпес в ділянці статевих органіів
- жінок  
- чоловіків  
 
5
7
 
5
7
 
-
-
 
-
-
Хламідіоз
- жінок  
- чоловіків  
 
12
5
 
10
3
 
1
1
 
1
1
Трихомоніаз
- жінок  
- чоловіків  
 
10
4
 
7
3
 
3
1
 
-
-
Геморой 23 20 2 1

Із матеріалів звіту Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
“Вивчення зв’язку між будовою і антивірусною дією похідних ізатізону (сполуки № 1)
та амітозину (сполуки № 2) в системі вірус-клітина” за 1997 – 2001 ррУКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КИЇВ, ВУЛ. Хрещатик, 24. Телефон: (044) 229-57-56, Факс: (044) 228-03-08, Телетайп: 331115 Хліб

10.04.02 № 15-14/105

Затверджено             
Головним державним інспектором
ветеринарної медицини Міністерства
аграрної політики України
П.І. Вербицьким

Н А С Т А Н О В А
по застосуванню препарату ізатізон

ОПИС
Масляниста рідина оранжево-жовтого кольору

СКЛАД
100 мл препарату містить (г)
1-метилізатіносемікарбазон-3 – 2

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Ізатізон – комплексний, противірусний, антибактеріальний, антигрибковий і імуномодулюючий препарат, який має широкий спектр дії, забезпечуючи високий лікувально-профілактичний, протизапальний і антигістамінний ефекти, підвищує резистентність організму тварин. При аерозольному застосуванні препарат легко проникає через біологічні бар’єри, блокує репродукцію вірусів, пригнічує розмноження патогенних мікроорганізмів.

ЗАСТОСУВАННЯ
Лікування вірусних, бактеріальних і грибкових захворювань сільськогосподарських тварин і бджіл.

ДОЗУВАННЯ
Внутрішньоматково при гострій і гнійній формах ендометритів корів препарат розводять у співвідношенні 1:10 (20 мл ізатізону і 180 мл фізрозчину) і в об’ємі 200 мл шприцом – дозатором вводять 1 раз на добу через день. При гострому ендометриті курс лікування – 5 днів, а при гнійному – 6 днів. В акушерській та гінекологічній патології ВРХ, підвищує рівень запліднення у перехворілих корів до 93,5% (проти 53,8-80%).
Інгаляційне лікування телят віком 1-3 місяці, хворих парагрипом-3, проводять у герметичних камерах, якими можуть бути окремі бокси у тамбурах телятників (кількість – одна тварина на 1,5-2 м3). Аерозольну форму препарату одержують при допомозі САГ-1 і компресора, який подає повітря під тиском 3-4 атм. Ізатізон розпилюють із розрахунку 2,0 мл на 1 м3 приміщення один раз на добу протягом 3 днів, експозиція 30-40 хв. Аналогічно застосовують ізатізон для профілактики лошат, поросят, телят та інших с.г. тварин при інфекції верхніх дихальних шляхів, при ентеровірусних та кишкових інфекціях дають в корм, або випоюють (1-2 мл на 10 кг ж.в.).
Для профілактики та лікування птиці з вірусними чи бактеріальними хворобами проводять аерозольну обробку (САГ-1, тиск 3,5-4 атм.) 2 мл на 1 м3 приміщення. Тривалість одного сеансу 30-40 хв. Один раз на добу протягом 3 днів.
При вірусних, бактеріальних і змішаних інфекціях бджіл з березня по вересень використовують ізатізон в корм та аерозольно.
Обробку проводять аерозольно у вулики з розсунутими сотами з допомогою ручного розпилювача. Перед оприскуванням ізатізон розчиняють у теплій воді (у співвідношенні 1:100 профілактично і 1:50 з лікувальною метою), на кожну соту витрачають по 10-15 мл даного розчину. Курс лікування складається з 4-х обробок з інтервалом 48 год.
Ізатізон у балонах використовують для оприскування вуликів шляхом створення високодисперстного аерозолю (тривалість 2-4 сек.), експозиція 5-10 хв. При додаванні ізатізону в корм (пасти, сироп, канді, ЗЦМ) дотримуватись співвідношення: профілактично – 1:100, для лікування – 1:50.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
Не встановлені.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Схеми і спосіб застосування не допускають передозування.

ФОРМА ВЫПУСКУ
Флакони із темного скла по 25; 50; 100 і 1000 мл., аерозольні балони.

ЗБЕРІГАННЯ
Сухе, темне місце при температурі від +150 С до +250С.
Термін придатності – 3 роки.

Якщо препарат не відповідає вимогам настанови або виникли ускладнення після його застосування, використання даної серії негайно припиняють і повідомляють ДНДКІ ветпрепаратів та постачальника (виробника). Три комісійно відібрані і опечатані зразки цієї серії з детальним описом ускладнень надсилають на адресу:

Україна, 79019, м. Львів, вул. Донецька, 11
Державний науково-дослідний контрольний Інститут ветпрепаратів та кормових добаврк.

Настанова розроблена ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок Мінагрополітики України та Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України та науково-виробничим об’єднанням “Добродея”. Розглянута і схвалена Вченою радою ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (протокол № 2 від 12.02.2002 р.)ЗАСТОСУВАННЯ ІЗАТІЗОНУ ДЛЯ ТЕРМІНОВОЇ НЕВІДКЛАДНОЇ ДООМОГИ

І. При опіках - термічних, хімічних, променевих

ІІ. При ранах, особливо інфікованих, і трофічних виразках

ІІІ. При зараженні вірусно-мікробними асоціаціями збудників небезпечних інфекцій

Читати в форматі PDF

Див. інформаційне повідмлення з ілюстраціями на сторінці ФБ ІОВНУРОЗШИРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ІЗАТІЗОНУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ОПІКАХ

ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ! ДЛЯ УСІХ НАС, ЛІКАРІВ І СПЕЦІАЛІСТІВ ОПІКОВИХ ЦЕНТРІВ
В УКРАЇНІ, ДАЛЕКОМУ І БЛИЗЬКОМУ ЗАРУБІЖЖІ!

Групою  вчених  під  керівництвом  заступника  директора  Інституту  молекулярної  біології  і  генетики  НАН  України,  доктора  біологічних  наук,  професора
Любові Леонідівні Лукаш на спеціальному засіданні Національного фонду досліджень України «Наукова SuperNova»20 грудня 2021р. повідомлено про унікальну розробку методу, аналогів якого у світі немає, успішної боротьби з важкими опіками, завдяки виконаній конкурсній грантовій темі 2020-2021 рр. «Дослідження терапевтичної ефективності і безпечності нових еквівалентів дерми (препарат ізатізон та цитокін ЕМАP II) для лікування травматичних уражень шкіри».

Метод, розроблений наковцями, доступний для широкого використання прискореного вилікування ран у хворих з важкими опіками. Дослідниками вперше застосовано на основі попередніх авторських розробок безклітинний субстрат (патент №127876, 27.08.2018, патент №112584, 26.09.2016, автори Л.Л. Лукаш і колеги).

За новим призначенням використана розробка відомого вченого, члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора О.І. Корнелюка –
цитокін ЕМАP II (патент №64374, 10.11.2011, патент №33215, 10.06.2008, патент №141271, 25.03.2020, патент №123182, 24.02.2021).

Встановлена нова сфера застосування відомого противірусного, протипухлинного та імуномоделюючого препарату ІЗАТІЗОНУ (патент № 1786, 29.10.93р.,
автори А.І. Потопальський, Л.В. Лозюк).

Ця розробка отримала високу оцінку спеціалістів і викликала значний інтерес в Україні і у зарубіжжі. З’явились реальні можливості для зацікавлення спонсорів і благодійників для її прискореної реалізації.

Збережемо вітчизняну перспективну розробку для оздоровлення нації і усіх землян!

Дивитись доповідь заст.дир. ІМБГ НАНУ, д.б.н., проф. Л.Л.Лукаш
на заході НФДУ «Наукова SuperNova» 20.12.2021 за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=em2-xduxDqI

Повний запис заходу в НФДУ «Наукова SuperNova» від 20.12.21р. можна подивитися за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=_SJo-XIVFWMУНІКАЛЬНЕ РАНОВЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАГОЄННЯ ВАЖКИХ ОПІКІВ РОЗРОБИЛИ ВЧЕНІ ІМБіГ

Колектив вчених ІМБіГ на чолі з професором Любов’ю Лукаш створив нові комбіновані еквіваленти дерми для лікування тяжких опікових ран.

Сьогодні ні в Україні, ні у світі немає такої біотехнології. В її основі - застосування дермальних еквівалентів шкіри із включенням комплексу біологічно активних речовин, синтезованих стовбуровими клітинами в культурі, та лікарського препарату ізатізон у комбінації з рекомбінантним білком EMAP II.

Читати на сторінці ФБ ІМБГіГ НАН України
    Copyright © 2021  All Rights Reserved