Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Міжнародний науково-практичний форум
"ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ЛЮДИНИ І ДОВКІЛЛЯ"
31 травня - 1 червня 2005 р.

В матеріалах вперше представлені результати становлення і розвитку нового наукового напрямку молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля, особливо актуальні у час екологічних і техногенних катастроф.

Організатори: Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут оздоровлення і відродження народів України, Благодійний фонд А.Потопальського "Небодарний цілитель"
Спонсори:Науково-виробничий Центр МВЦ ЗАТ «Борщагівський хім.-фарм завод», Київ; ЗАТ «Ліктрави», Житомир; НВ ТОВ „Екомед”, Київ


МАТЕРІАЛИ ФОРУМУ

1. Природні біологічно активні речовини, їх аналоги і продукти модифікації в молекулярно-генетичному оздоровленні людини і довкілля.

1.1. Протипухлинний та імуномодулюючий препарат амітозин в системі корекції пухлинного росту

Потопальський А.І., Київ
Створення фітохімічного протипухлинного препарату амітозину з противірусною та імуномодулюючою дією – початок нового наукового напрямку молекулярного оздоровлення людини і довкілля
Текст статті

Дронов О.І., Сусак Я.М., Крючина Є.А., Київ
Комбіноване лікування хворих на рак підшлункової залози, ускладнений жовтяницею із використанням препарату амітозин
Текст статті

Дронов О.І., Сусак Я.М., Цимбалюк Р.С., Київ
Випадок лікування гепатоцелюлярної аденокарциноми
Текст статті

Дронов О.І., Сусак Я.М., Денека Є.Р., Київ
Терапевтичний патоморфоз раку підшлункової залози під впливом препарату амітозину
Текст статті

Сусак Я.М., Гапонов В.В., Земсков С.В., Прокопчук О.Л., Лубинець Т.В., Київ, Ульм (Німеччина)
Випадок лікування меланоми шкіри з метастазом в пряму кишку з використанням препаратів чистотілу
Текст статті

Сусак Я.М., Дронов О.І., Осінський С.П., Потопальська Ю.А., Потопальський А.І., Київ
Вивчення протипухлинної і модифікуючої активності амітозину при комплексному застосуванні
Текст статті

Ковальчук В.М., Гуля Б.М., Бердичевська Н.Р., Потопальський А.І., Житомир
Віддалені результати лікування онкохворих з застосуванням амітозину
Текст статті

Прокопчук О.Л., Ульм (Німеччина)
Нові модальності застосування препаратів чистотілу (україн, амітозин) в комплексному лікуванні раку
Текст статті

1.2. Молекулярно-генетичні механізми дії амітозину, обгрунтування перспективних напрямків його комплексного застосування та інші напрямки цих досліджень

Сапожников А.И., Свирщевская Е.В., Заика Л.А., Болсунова О.И., Потопальская Ю.А., Потопальский А.И., Кишинец Р., Решетов П.Д., Москва, Киев
Амитозин - регулятор иммунитета
Текст статті

Гриневич Ю. А., Мартыненко С.В., Храновская Н. Н., Бендюг Г. Д., Киев
О влиянии препарата амитозин на противоопухолевую резистентность и иммунную систему организма
Текст статті

Швачко Л.П., Бух І.Г., Алексєєва І.В., Потопальський А.І., Київ
Молекулярні особливості протипухлинної дії амітозину
Текст статті

Шестакова Т.С., Порубльова Л.В., Пальчиковська Л.Г., Потопальський А.І., Київ
Вплив амітозину та ряду алкалоїдів чистотілу на транскрипцію in vitro
Текст статті

Ящук В.М., Дудко О.В., Круглова Е.Б., Ермак Е.Л., Корнелюк О.І., Кордиш М.А., Волощук Т.П., Потопальська Ю.А., Потопальський А.И., Заїка Л.А. , Болсунова О.І., Терентьєв А.Г., Київ, Харків Спектральні дослідження взаємодії амітозину з нуклеїновими кислотами
Текст статті

Yashchuk V.M. Dudko O.V., Zayika L.A., Bolsunova O.I., Potopalska J.A., Potopalsky A.I.
The Luminescent Manifestation of the DNA – Amitozine’s Alkaloid Interaction
Текст статті

Потопальська Ю. А., Лукаш Л.Л., Підпала О.В., Київ
Вивчення впливу препарату амітозин на клітини тератобластоми яєчників людини (клітини лінії РА-1)
Текст статті

Круглова Е.Б., Ермак Е.Л., Волощук Т.П., Потопальская Ю.А., Потопальский А.И., Харков, Киев
Исследование взаимодействия модифицированного тиотэфом алкалоида чистотела большого амитозина1 с тимусной ДНК в присутствии окрашенных биологически активных меток
Текст статті

Абрагамович Є.(О.)С., Абрагамович О.О., Потопальський А.І., Абрагамович Л.Є., Абрагамович Я.Є., Львів
Перспективи лікування системних хвороб сполучної тканини амітозином
Текст статті

Юркевич Л.Н., Потопальська Ю.А., Негребецька Е.М., Київ
Інгібування росту пухлин рослин протипухлинними препаратами амітозином та його аналогом амітозиноберамідом
Текст статті

Волощук Т.П., Пацковский Ю.В., Потопальский А.И., Киев
Получение противоопухолевых препаратов на основе алкилированных нуклеиновых кислот и их мономерных компонентов
Текст статті

Назаренко О.А., Сосовська О.Ф., Солдаткін О.П., Заїка Л.А., Потопальський А.І., Київ
Можливість використання холінестераз при визначенні активності тіофосфоамідних похідних алкалоїдів та стандартизації лікарських препаратів на основі алкалоїдів
Текст статті

Фильченков А.А., Завелевич М.П., Храновская Н.Н., Заика Л.А., Потопальский А.И., Киев
Активация каспазы-3 при действии амитозина на клетки линии МТ-4 лимфолейкоза человека
Текст статті

Завелевич М.П., Фільченков О.О., Храновська Н.М., Осип Ю.Л., Камінський В.О., Луцик М.Д., Стойка Р.С., Київ
Вплив хелідоніну, хелеритрину та сангвінарину на клітинний цикл лінії лімфобластної лейкемії людини МТ-4: порівняльний аналіз із їх ДНК-зв’язувальною здатністю
Текст статті

Лукаш Л.Л., Лило В.В., Манько В.Г., Коваленко О.О., Київ
Регуляція активності репаративного ферменту АГТ з метою оптимізації лікування деяких онкозахворювань
Текст статті

Артамонова Г.Б , Шляховенко В.О., Київ
Застосування полісахаридів з базидіоміцетів в експериментальній вакцинотерапії злоякісних новоутворень
Текст статті

Перерва Т. П., Дворник А.С., Можилевська Л.П., Кунах В.А., Київ
Розробка бактеріальної тест-системи для первинного скринінгу речовин з потенційною протипухлинною активністю
Текст статті

Зинченко В. А. , Пилипчук В.С., Киев
Изучение эффективности противоопухолевого действия облучения в сочетании с растительными биопрепаратами
Текст статті

Пилипчук В.С., Зинченко В.А., Киев
Влияние фитоконцентратов на противоопухолевую резистентность организма
Текст статті

Тарутінов В.І., Ляшенко О.М., Передрій В.А., Солдаткіна І.А., Київ
Використання фітозасобів у комплексній терапії дисгормональних гіперплазій молочних залоз (мастопатій)
Текст статті

Завелевич М.П., Храновська Н.М., Надгорна В.О., Барановська Л.М., Фільченков О.О., Київ
Індукція апоптозу в злоякісних лімфоїдних клітинах людини in vitro та ex vivo під впливом кверцетину
Текст статті

Михайленко В.М., Фильченков А.А., Завелевич М.П., Киев
Изучение апоптоз-индуцирующей активности природных полифенолов с помощью ядерного магнитного резонанса
Текст статті

Фильченков А.А., Завелевич М.П., Храновская Н.Н., Киев
Апоптоз злокачественных лимфоидных клеток человека при действии ресвератрола
Текст статті

1.3. Противірусний, імуномодулюючий та протипухлинний препарат ізатізон і його аналоги

Лозюк Л.В., Потопальский А.И., Миролюбова А.Н., Бессарабов Б.Ф, Москва, Киев, Львов
Итоги и перспективы 35-летнего изучения изатизона
Текст статті

Лозюк Л.В., Потопальський А .І., Шарій Т.І., Львів, Київ
Застосування ізатізону в практиці ветеринарної медицини
Текст статті

Болсунова О.І., Потягайло А.Л., Говорун Д.М., Заїка Л.А., Харченко В.М., Київ
Імуно-біологічна активність ізатізону та її звязок зі структурно-конформаційними особливостями молекули метисазону
Текст статті

Болсунова О.І.,Пацковський Ю.В., Рибалко С.Л., Заїка Л.А., Потопальський А.І., Київ
Активність ізатізону щодо аденовірусної інфекції ін вітро
Текст статті

Болсунова О.И., Киев
Фукциональное состояние лимфоцитов доноров под влиянием противовирусного препарата изатизон
Текст статті

Гаврилюк С.М., Міхеєва І.В., Тхір Г.А., Хутор І.Л., Печковський К.Є., Київ
Висока ефективність ізатізону в стоматології
Текст статті

Музика О. Ф., Київ
Досвід використання препарату ізатізон в умовах поліклініки
Текст статті

Жирун Ю.В., Мірошкін В.О., Жирун В.Н., Фельдман М.Ю., Остапович Ю.М., Стрий
Досвід застосування препарату ізатізон в лікуванні запальних та вірусних захворювань чоловічої сечо-статевої системи
Текст статті

Пудяк Г. В., Моршин
Про використання препарату ізатізону при лікуванні гострого і профілактиці хронічного субкомпенсованого тонзиліту
Текст статті

Коцур Ю.І., Стрий
Результати порівняльного аналізу застосування ізатізону в амбулаторному лікуванні вірусних захворювань очей
Текст статті

Погурський І.Г., Підопригора Г.І., Береза В.І., Потопальський А.І., Київ
Терапевтична ефективність застосування ізатізону в практиці ветеринарної медицини
Текст статті

Шарій Т.І, Коцюмбас І.Я., Левицький Т.Р., Бойко Г.Й., Лозюк Л.В., Львів
Імуностимулююча дія препарату хутровіт плюс
Текст статті

Лозюк Л.В., Онищук П.Д., Потопальський А.І., Лозюк Р.М., Сокольський С.С., Мельник В.Н., Львів, Київ, Краснодар
Застосування ізатізону, його нових лікарських форм та аналогів для оздоровлення бджіл
Текст статті

Брик І., Стрий
Досвід використання ізатізону для порятунку бджіл від грибкових і вірусних хвороб
Текст статті

Пудяк В.О., Сидор І.Й., Стрий
Використання препарату ізатізону для профілактики і лікування бджіл від вірусних та грибкових хвороб
Текст статті

Дрозда В.Ф., Київ
Операційна технологія розведення та використання синовігенних ентомофагів – складової частини інтегрованих систем захисту рослин
Текст статті

Дрозда В.Ф., Потопальський А.І., Київ
Особливості використання екзогенних нуклеїнових кислот в технології вирощування дубового шовкопряда Antheraea pernyi G.-M.
Текст статті

Потопальський А. І., Дрозда В.Ф., Київ
Технологічні особливості використання екзогенних нуклеїнових кислот при вирощуванні тутового шовкопряда Bombyx mori L.
Текст статті

Цилюрик А.В., Дрозда В.Ф., Потопальський А.І., Київ
Експериментальне обгрунтування оптимальних режимів використання екзогенних нуклеїнових кислот при вирощуванні дубового шовкопряда Antheraea pernyi G.M.
Текст статті

Шевченко Т.В., Дрозда В.Ф., Потопальський А.І., Київ
Фізіологічні механізми та специфічність реакції тутового шовкопряда Bombyx mori L. внаслідок дії екзогенних нуклеїнових кислот
Текст статті

Стешенко О.В., Київ
Вплив препарату ізатізон на продуктивність рослин
Текст статті

2. Сучасні молекулярно-генетичні напрямки оздоровлення людини і довкілля

2.1. Створення нових противірусних, антимікробних, імуномодулюючих препаратів та інші напрямки цих досліджень

Рыбалко С.Л., Завелевич М.П., Дядюн С.Т., Максименок Е.В., Антоняк Е.С., Атаманюк В.П., Шаламай А.С., Крутских Т.В., Київ
Новые анти-ВИЧ препараты растительного происхождения – ингибиторы обратной транскриптазы
Текст статті

Рибалко С.Л., Максименок О.В., Христова М.Л., Шапіро А.В., Варбанець Л.Д., Іванська Н.В., Грицак Т.Ф., Сорокулова І.Б., Київ
Вивчення антигенної спорідненості між вуглеводмісткими біополімерами бактерій та пептидами деяких вірусів
Текст статті

Олішевський С.В., Козак В.В., Яніш Ю.В., Рибалко С.Л., Мазур О.В., Артамонова А.Б., Шляховенко В.О., Київ
CpG ДНК природного походження: нові можливості, нові перспективи
Текст статті

Рева О.Н., Киев
Поиск продуцентов новых полипептидных антибиотиков среди штаммов Bacillus методом генетического типирования
Текст статті

Иванов Л.В., Орлова И.В., Харков
Изучение мембранотропных свойств лекарственных веществ и их производных для поиска и скрининга новых лекарственных веществ
Текст статті

Свирщевская Е.В., Кишинец Р., Решетов П.Д., Москва
Индукция гуморального ответа на полисахариды с использованием ДНК содержащих адъювантов
Текст статті

Чекман І.С., Горчакова Н.О., Київ
Настойки „Нормокард” та „Кардіотропін” – природні регулятори функції серцево-судинної системи
Текст статті

Лушпа В.І., Київ
Чистотіл великий і гнійна інфекція
Текст статті

Вишневський І.А., Добровольський С.В., Київ
Ліктрави презентують фіточаї А. Потопальського на основі чистотілу
Текст статті

Волощук Т.П., Потопальский А.И., Киев
Об алкалоидном составе семян чистотела большого
Текст статті

Волошин О.І., Лукашевич І.В., Васюк В.Л., Глубоченко О.В. , Буковинська державна медична академія
Особливості ад’ювантної фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний гастродуоденіт, поєднаний із хронічним некаменевим холециститом
Текст статті

Негребецкая Э.Н., Киев
Гифомицеты лесной подстилки в чистых березовых насаждениях и их пероксидазная активность
Текст статті

Скроцька О.І., Жолобак Н.М., Антоненко С.В., Карпов О.В., Київ
Вивчення дії комплексного індуктору інтерферону при експериментальному герпетичному менінгоенцефаліті
Текст статті

Карпова І.С., Корецька Н.В., Київ
Лектини лікарських рослин в діагностиці та корекції патологічних станів людини
Текст статті

А.Ю. Мирюта, Л.П. Можилевская, Т.П. Перерва, Киев
Изучение влияния экстракта Ungernia victoris на эффективность трансформации клеток Escherichia coli плазмидной ДНК
Текст статті

Бичко А.В., Лозовий В.П., Київ
Аналіз біологічної активності івіну та потейтину через співставлення їх мембранотропної активності
Текст статті

Малина В.В., Нікітенко А.М., Лясота В.П, Біла Церква
Вплив препарату “Мобес” на продуктивні якості поросят-сисунів
Текст статті

Ткаченко Т.П., Нікітенко А.М., Біла Церква
Використання препаратів тимуса в екологічно несприятливих умовах довкілля
Текст статті

Нікітенко А.М., Лясота В.П., Малина В.В., Булей Н.В., Квачов В.Г., Біла Церква, Київ
Ферамін – фактор активації метаболізму і продуктивності тварин
Текст статті

2.2. Оздоровлення довкілля

Dzyadevych S., Arkhypova V., Soldatkin A., El’skaya A., Martelet C., Jaffrezic-Renault N., Kyiv, Ecully Cedex (France)
Enzyme biosensor for tomatine detection in tomatoes
Текст статті

Kovalenko P.G., Maliuta S.S., Kyiv
Effect of the elicitors on secondary metabolites production by licorice (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) hairy roots cultures
Текст статті

Кацан В.А., Потопальський А.І., Юркевич Л.Н., Київ
Отримання рослин з господарсько цінними ознаками за допомогою екзогенних ДНК
Текст статті

Кацан В.А., Київ
Про можливу природу мутацій, пов'язаних з тривалістю життя фотосинтетичних тканин у рослин
Текст статті

Кацан В.А., Потопальський А.І., Юркевич Л.Н., Київ
Характеристика нової форми тютюну, отриманої за допомогою екзогенних ДНК
Текст статті

Дрозда В.Ф., Київ
Інтегровані системи захисту сільськогосподарських насаджень як визначальний фактор оздоровлення довкілля
Текст статті

Кочерга М.О. , Дрозда В.Ф., Київ
Біорізноманіття як фактор підвищення адаптивного потенціалу та регуляторних функцій агроценозу
Текст статті

Лапа О.М., Дрозда В.Ф. , Київ
Високоспеціалізовані ентомофаги садових листокруток ( Lepidoptera, Tortricidae), як складові частини інтегрованої системи захисту яблуні
Текст статті

Шевченко Т.В., Дрозда В.Ф., Потопальський А.І., Київ
Специфічність дії та продуктивність Trichogramma pintoi Voeg. (Hymenoptera ,Ttrichogrammatidae) внаслідок використання нативних та модифікованих нуклеїнових кислот
Текст статті

Шелестова В.С., Дрозда В.Ф., Потопальський А.І., Київ
Обгрунтування раціональних прийомів вирощування зернової молі Sitotroga cerealella Oliv.(Lepidoptera, Gelechiidal) – комахи-господаря ентомофагів
Текст статті

Юркевич Л.Н., Потопальський А.І., Волощук Т.П., Пилипчанський Г.І., Задорожній Б.О., Воробйова І.І., Козир М.С., Київ
Особливості вирощування та перспективність використання ехінацеї пурпурової сорту «Поліська красуня»
Текст статті

Юркевич Л.Н., Потопальський А.І., Задорожній Б.О., Київ
Оцінка зразків жита різної плоїдності на стійкість до засолення субстрату
Текст статті

Литовченко М.П., Юркевич Л.Н., Потопальський А.І., Київ
Жито - основа здорового життя для людини і довкілля
Текст статті

Соля В.В., Киев
Препарат дивостим помогает императорскому грибу
Текст статті

Пащенко О.О., Потопальський А.І., Київ
Нові медо-кавбузові композиції
Текст статті

Максимчук Н.В., Київ
Вплив витяжки плодових тіл трутовиків та препарату рубіж на ріст сіянців сосни звичайної
Текст статті

Ковальчук М.В., Рязанцев В.Б., Костюк І.І., Козировська Н.О., Київ
Біотехнологічні підходи до вирощування товарної і насіннєвої екологічно чистої картоплі
Текст статті

Яблонська С.В., Рибальченко Т.В., Зеленюк В.О., Островська Г.В., Рибальченко В.К., Київ
Модифікація регулятором росту рослин потейтином процесів перекисного окислення, інтенсифікованих гербіцидом 2,4-дихлорфеноксиоцтовою кислотою
Текст статті

Литовченко М.С., Трокоз М.М., Сарнавський О.С., Струпинська Н.М., Дідківська Л.С., Потопальська М.І., Потопальська О.Л., Дідківський М.І., Ходаківський Ю.В., Житомирська обл., Київ
Дендропарк «Перемога» - оздоровчий фітотерапевтичний комплекс і перлина Полісся
Текст статті

Гиндич О.В., Чернівці
Акліматизація цінних і рідкісних екзотичних рослин (гінкго дволопатеве, зизифус справжній, інжир (смоківниця), лавр благородний, фейхоа)
Текст статті

Дудка С.О., Камянець-Подільський
Ліси Хмельниччини як визначальний фактор оздоровлення людини та довкілля
Текст статті

Редчич О.В., Ковель
Екологічна роль лісів Волині їх природоохоронне та оздоровче значення
Текст статті

Андріюк Л.В., Андріюк Я.В., Андріюк В.Я., Батурський В.Ф., Батурська В.С., Батурський А.В., Батурська Н.В., Волошин В.І., Гайдай С.І., Гиндич О.В., Дрозд Н.В., Сидор І.Й., Стрий, Чернівці, Вознесенськ
Акліматизація нових форм сортів рослин – молекулярних гібридів у різних кліматичних зонах України
Текст статті

2.3. Деякі погляди на духовне і фізичне оздоровлення населення

Глоба О.А., Курик М.В., Тяжка О.В., Київ
Здоров'я дитини через систему освіти (Концепція Програми)
Текст статті

Никитенко А.М., Белая Церковь
Интегральная экология
Текст статті

Додатки:

Інструкція по клiнiчному вивченню препарату Амiтозин
Текст

Заключення про результати обмежених клінічних випробувань в інституті онкології АМН України препарату Амітозин
Текст

Настанова по застосуванню препарату Ізатізон в ветеринарії
Текст

Iнструкцiя для клiнiчного вивчення противiрусного, протипухлинного, антимiкробного та iмунокорегуючого препарату Ізатізон
Текст

Оргкомітет форуму
Контактний телефон (044) 200-03-67
Е-mail: labmsbar@gmail.com


    Copyright © 2021  All Rights Reserved