Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог. (Йн 1:1)      


Псалом 90

Українською мовою


1. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає,
2. той скаже до Господа: Охороно моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на Нього!
3. Бо Він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної,
4. Він пером Своїм вкриє тебе, і під крильми Його заховаєшся ти! Щит та лук Його правда.
5. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає,
6. ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні,
7. впаде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе ж не дійде!...
8. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожним попобачиш,
9. бо Господа, охорону мою, Всевишнього ти учинив за своє пристановище!
10. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться,
11. бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх,
12. на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!
13. На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати!
14. Що бажав він Мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає Ім'я Моє він;
15. як він Мене кликатиме, то йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його,
16. і довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасіння Моє!

Джерело

На русском языке


1. Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
2. говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"
3. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
4. перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его.
5. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
6. язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
7. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:
8. только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
9. Ибо ты сказал: "Господь - упование мое"; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;
10. не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
11. ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих:
12. на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;
13. на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
14. "За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
15. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
16. долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое".Источник

На церковнословянском языке


1 Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
2 Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.
3 Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна,
4 плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его.
5 Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни,
6 от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.
7 Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится,
8 обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
9 Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.
10 Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему,
11 яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
12 На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
13 на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия.
14 Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
15 Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго,
16 долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.

Источник
Псалом 93

Українською мовою


1. Бог помсти Господь, Бог помсти з'явився,
2. піднесися, о Судде землі, бундючним заплату віддай!
3. Аж доки безбожні, о Господи, аж доки безбожні втішатися будуть?
4. Доки будуть верзти, говорити бундючно, доки будуть пишатись злочинці?
5. Вони тиснуть народ Твій, о Господи, а спадок Твій вони мучать...
6. Вдову та чужинця вбивають вони, і мордують сиріт
7. та й говорять: Не бачить Господь, і не завважить Бог Яковів...
8. Зрозумійте це ви, нерозумні в народі, а ви, убогі на розум, коли наберетеся глузду?
9. Хіба Той, що ухо щепив, чи Він не почує? Хіба Той, що око створив, чи Він не побачить?
10. Хіба Той, що карає народи, чи Він не скартає, Він, що навчає людину знання?
11. Господь знає всі людські думки, що марнота вони!
12. Блаженний той муж, що його Ти караєш, о Господи, і з Закону Свого навчаєш його,
13. щоб його заспокоїти від лиходення, аж поки не викопана буде яма безбожному,
14. бо Господь не опустить народу Свого, а спадку Свого не полишить,
15. бо до праведности суд повернеться, а за ним всі невинного серця!
16. Хто встане зо мною навпроти злостивих, хто встане зо мною навпроти злочинців?
17. Коли б не Господь мені в поміч, то душа моя трохи була б не лягла в царство смерти!...
18. Коли я кажу: Похитнулась нога моя, то, Господи, милість Твоя підпирає мене!
19. Коли мої думки болючі в нутрі моїм множаться, то розради Твої веселять мою душу!
20. Чи престол беззаконня з Тобою з'єднається, той, що гріх учиняє над право?
21. Збираються проти душі справедливого, і чисту кров винуватять.
22. І Господь став для мене твердинею, і мій Бог став за скелю притулку мого,
23. і Він їхню силу на них повернув, і злом їхнім їх нищить, їх нищить Господь, Бог наш!

Джерело

На русском языке


1. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя!
2. Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым.
3. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут?
4. Они изрыгают дерзкие речи; величаются все делающие беззаконие;
5. попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое;
6. вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют
7. и говорят: "не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев".
8. Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны, невежды?
9. Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?
10. Вразумляющий народы неужели не обличит,- Тот, Кто учит человека разумению?
11. Господь знает мысли человеческие, что они суетны.
12. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим,
13. чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма!
14. Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего.
15. Ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем.
16. Кто восстанет за меня против злодеев? кто станет за меня против делающих беззаконие?
17. Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания.
18. Когда я говорил: "колеблется нога моя",- милость Твоя, Господи, поддерживала меня.
19. При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу мою.
20. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону?
21. Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную.
22. Но Господь - защита моя, и Бог мой - твердыня убежища моего,
23. и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш.Источник

На церковнословянском языке


1 Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся есть.
2 Вознесися Судяй земли, воздаждь воздаяние гордым.
3 Доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся?
4 Провещают и возглаголют неправду, возглаголют вси делающии беззаконие?
5 Люди Твоя, Господи, смириша и достояние Твое озлобиша.
6 Вдовицу и сира умориша и пришельца убиша,
7 и реша: не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Иаковль.
8 Разумейте же безумнии в людех и буии некогда умудритеся.
9 Насаждей ухо, не слышит ли? Или создавый око, не сматряет ли?
10 Наказуяй языки, не обличит ли, учай человека разуму?
11 Господь весть помышления человеческая, яко суть суетна.
12 Блажен человек, eгоже аще накажеши, Господи, и от закона Твоего научиши eго,
13 укротити eго от дней лютых, дондеже изрыется грешному яма.
14 Яко не отринет Господь людей Своих, и достояния Своего не оставит,
15 дондеже правда обратится на суд, и держащиися ея вси правии сердцем.
16 Кто востанет ми на лукавнующыя? Или кто спредстанет ми на делающыя беззаконие?
17 Аще не Господь помогл бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя.
18 Аще глаголах, подвижеся нога моя, милость Твоя, Господи, помогаше ми.
19 По множеству болезней моих в сердце моем, утешения Твоя возвеселиша душу мою.
20 Да не прибудет Тебе престол беззакония, созидаяй труд на повеление.
21 Уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят.
22 И бысть мне Господь в прибежище, и Бог мой в помошь упования моего.
23 И воздаст им Господь беззаконие их и по лукавствию их погубит я Господь Бог (наш).

Источник


Стародавня молитва

Українською мовою


Господи, Боже мій!
Сподоби мене бути знаряддям миру Твого.
Щоб я вносив любов туди, де ненависть.
Щоб я прощав - де ображають.
Щоб я сполучав - де є сварка.
Щоб я говорив правду - де панує омана.
Щоб я споруджував віру - де тисне сумнів.
Щоб я збуджував надію - де мучить відчай.
Щоб я вносив світло в темряву.
Щоб я збуджував радість - де горе живе.
Господи, Боже мій, сподоби, не щоб мене втішали, але щоб я втішав.
Не щоб мене розуміли, але щоб я інших розумів. Не щоб мене любили, але щоб я інших любив.
Бо хто дає - той отримує.
Хто забуває себе - той знаходить.
Хто прощає, тому проститься.
Хто вмирає - той прокидається у Вічному Житті. Амінь.

Джерело

На русском языке


Господи, Боже мой!
Удостой меня быть орудием мира Твоего.
Чтобы я вносил любовь туда, где ненависть.
Чтобы я прощал - где обижают.
Чтобы я соединял - где есть ссора.
Чтобы я говорил правду - где господствует заблуждение.
Чтобы я воздвигал веру - где давит сомнение.
Чтобы я возбуждал надежду - где мучает отчаяние.
Чтобы я вносил свет во тьму.
Чтобы я возбуждал радость - где горе живет.
Господи, Боже мой, удостой, не чтобы меня утешали,но чтобы я утешал.
Не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал.
Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил.
Ибо кто даёт - тот получает.
Кто забывает себя - тот обретает.
Кто прощает, тому простится.
Кто умирает - тот просыпается в Вечной Жизни.Аминь.

ИсточникВірш Редьярда Кіплінга "Якщо"
 

"Якщо" в перекладі Є. Сверстюка


Як вистоїш, коли всі проти тебе—
Упали духом і тебе кленуть,
Як всупереч усім ти віриш в себе,
А з їх невіри також візьмеш суть;
Якщо чекати зможеш ти невтомно,
Оббріханий — мовчати і пройти
Під поглядом ненависті, притому
Не грати цноти ані доброти;


Як зможеш мріять —
в мрійництво не впасти,
І думать — не творити думки культ,
Якщо Тріумф, зарівно як Нещастя,
Сприймеш як дим і вітер на віку;
Якщо стерпиш, як з правди твого слова
Пройдисвіт ставить пастку на простих,
Якщо впаде все, чим ти жив, і знову
Зумієш все почати — і звести;


Якщо ти зможеш в пориві одному
Поставить все на карту — і програть,
А потім — все спочатку, і нікому
Про втрати й слова навіть не сказать;
Якщо ти змусиш Серце, Нерви, Жили
Служити ще, коли уже в тобі
Усе згоріло, вигасло — лишилась
Одна лиш Воля — встоять в боротьбі;


Як зможеш гідно річ вести з юрбою
І з Королем не втратиш простоти,
Якщо усі рахуються з тобою —
На відстані, яку відміриш ти;
Якщо ущерть наповниш біг хвилини
Снагою дум, енергією дій,
Тоді весь світ тобі належить, сину,
І більше: ти — Людина, сину мій.

Джерело тексту перекладу
Слухати на Youtube

 

"Заповедь" в переводе М. Лозинского


Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил - жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы - не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том,

Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: "Иди!"

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, -
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!


Источник текста перевода
Слушать на Youtube

 
Вірші А.І. Потопальського з поетичної збірки «Якщо запитають…»
Журнал "Педагогіка толерантності" № 3-4(76), 2016. -С:138-148


 

          МIЙ РОДОВIД

Якщо запитають мене iноземцi,
Хто я, i де мiй Родовiд?
Я їм розповiм iз погордою в серцi
Про весь невмирущий свiй Рiд.

Мiй прадiд - Iван Котляревський
Керманич - Сковорода.
Колискою стали лiси Коростенськi,
Наснагу давала джерельна вода.

Я дiдом вважаю Шевченка,
Хоч батьком народу вiн є, -
Сказав так мiй брат Симоненко,
Шукаючи кредо своє.

А мудра бабуся ще змалку*,
Своїх же не мала дiтей,
Спiвала нам пiсню про Мавку,
Плекала любов до людей.

Навчив Богомолець вклонятись науцi,
Любити природу - Вернадський,
Прожити буремно, у вiчному русi,
I дива творити, як в казцi!

У космос дорогу вказав нам Кибальчич,
Цю мрiю здiйснив Корольов,
Пулюй**, бувши зрячим, незриме побачив
Хоч iншим вiддано трiумф перемог.

Щасливий, що Матiр у всiх нас єдина
В усiх, з Родоводу мого -
Квiтуча й родюча моя Україна
Сувора на ласку до сина свого.

                                                  Київ, червень 1974 р

* Лариса Петрівна Косач (Леся Українка)
**Українець Пулюй вiдкрив у лабораторiї Рентгена Х-променi, що пiзнiше були названi рентгенiвськими


 

          МОВА НАРОДУ

Не судилось нікому здолати
Україну в відкритім бою,
І тому завжди ворог завзято
Ставив пастку підступну свою.

Пастка ця безсоромно і люто,
Сивиною покрита віків,
Намагалась в кайдани закути
Життєдайної мови засів.

Тая пастка стояла століття
Коло серця народу мого,
А над ним пронеслись лихоліття,
Вириваючи душу його.

В тую пастку ішли перевертні –
Пустоцвіти народу свого,
Що за гроші й під острахом смерті
Продавали багатства його.

Той, хто мову забув Батьківщини,
Пустоцвітом на світі прожив,
Не помножив він слави Вітчизни,
Не залишив їй вірних синів.

Пустоцвітом були яничари,
А в шляхетство князі подались.
І цариці під силою чварів
Навіть вже козаки піддались.

Пустоцвіт – це немов шумовиння*,
Що злітає з поривом вітрів.
З пустоцвіту не буде насіння,
Пустоцвіт не приносить плодів.

Яке ж серце у мого народу
І яка непокірна душа!
Він віками боровсь за свободу,
Аби воля нарешті прийшла.

Душа й серце цілого народу -
Невмирущая мова жива.
З нею впали борці за свободу,
З нею виросла зміна нова.

Відзвонили дзвони похоронні:
"Малоросским наречьям – в быту"
Заспокоївся цар, всі довкола,
Підписавши ухвалу таку.

У запеклій борні й круговерті
Відмирали вагомі слова,
Та як листя на дереві здерти,
То з'являється поросль нова.

Слово – листя на дереві мови,
Вираз влучний – це його кора,
Діалекти - гілки парослеві,
Дума й пісня – то міць корнева.

В українців міцний корінь мови
І тому знов квітує вона,
Милозвучна й жагуча, як пломінь,
Наче чиста криниця без дна.

                                                  с. Седово, Азовське море, 1972 р.

* Так народ трактує пустоцвіт у рослин, хоч він є джерелом чоловічої інформації при запиленні

Монолог Богдана
(Біля пам'ятника Б.Хмельницькому у м. Берестечку)

 

Я громом розбуджу
Заснуле покоління,
І блискавицями вкажу
Дорогу до спасіння

Вітрами рознесу
Незламний подих волі.
До серця донесу
Визвольний брязкіт зброї.

Я сонцем засвічу
Забутий стяг кривавий
Сльозами його освячу
У полум'ї заграви.

Дощами змию куряву століть,
Що грунт родючий запилила,
І повінню народних лихоліть
Річкам понаповняю гирла.

Гранітним кресивом я викрешу іскру
Ворожі ребра, наче в жорнах перетру,
Вогонь Свободи запалю,
Народним гнівом супостата спопелю.

Онукам думи проспіваю,
Про діда-прадіда згадаю,
Могутню поросль молоду
Під булаву всю підведу.

Бійців своїх зміцнілі лави
Я підніму на герць кривавий.
А хто поляже у двобої
На його місце стануть двоє.

...Співали кобзарі недарма
Про мовний дар той у Богдана
Один-єдиний монолог -
А став ключем всіх перемог.

                                                  Берестечко, липень 1974 р,
                                                  Львів, січень 1975 р.Інші вірші А.І. Потопальського


 

МОЛІМОСЯ ТРІЙЦІ, БРАТОВЕ!

Народе мій, пригноблено-забутий
Своїми зрадниками й зайдами чужими!
Тисячоліттями Тебе терзали, щоб забути,
Що світочем Ти посланий Святими
На нашу Землю, Мудрості Планету.
Де сіють грішників крізь густе сито,
Де відбираюь ТУ СВЯТУ ЕЛІТУ
Для Наднебесся і цілого Світу.
            ***
Та час минув для підлості і зради
Настала Ера Світла, Радості і Віри
Творцеві, Синові Його і Новій Владі,
Що вже гряде, долаючи зневіру

                                        До свята Трійці,Київ, 2020

 

            ГОВОРИТЬ ДУША
ПОЛЕГЛОГО У БОЮ УКРАЇНЦЯ


Вже лежу я в степу
Ледь прикритий піском …
Ось вдова молода розглядає в лупу
«Похоронку» й від сина ховає тайком …

Вдома син-козачок
В однострої козацькім танцює,
Погляда на гачок,
Де на фото татусь на коневі своєму гарцює.

А поруч лежать побратими –
Замріяні хлопці з села,
До бою кидались нестримно,
Хоч мрія про мир в них була.

Схаменіться всі і розквітне Вкраїна!
Бо вбивають не кулі,
А ті, хто розпусту і розбрат посіяв –
Ненажерливі злодії і холуї.

Об'єднаймось живі і неживі,
Що розплати давно вже чекають:
На Землі і на Небі – в ключах журавлі
І розквітне Вкраїна, з колін усі встануть.

                                        Київ, січень 2020        Стих Жанны Крученко из сборника "Крылья души"


 

Творец стоит у твоего порога
И ждёт, когда ему откроешь дверь.
Он ждёт как странник, что устал с дороги.
Он прежде ждал, Он ждёт сейчас, теперь.

Но человек не допускает мысли,
Что наш Создатель каждого творит,
Что Он из дальней Наднебесной Выси
В твоём Сознании с тобою говорит.

             ----****----

Необъяснимое явленье:
Я получила ОТКРОВЕНЬЯ,
Которые послали Небеса.
В них смысл жизни открывают,
Поступкам мудрым научают
И заставляют верить в чудеса.

Мне объяснили силу мысли,
Предназначенье нашей жизни
И способ главный стержень обрести.
КАК разобраться в самом сложном
Понять причины было можно,
Чтоб избежать потерь на жизненном пути.

Перейти на сторінку присвячену Жанні Крученко
http://potopalsky.kiev.ua/ua/zhanna.html

Вірш Ганни Земко, головного редактора журналу "Слово Жінки",
пацієнтки лікаря Потопальського


 

Лікарю Потопальському

Вам я дуже, Лікарю, вірю,
не втрачайте у серці надію!
Не зважайте на заздрість і кпини,
а творіть – лікуйте людину!
Бо загубите час свій та силу,
і нічого не доведете
тим людцям з мілкою душею:
вони – вбогі, а справи їх – сірі…
Та Всевишній все бачить і чує,
і наклепникам те не минеться.
Пам’ятаймо відоме прислів’я:
пес гавчить, каравану ж ідеться!

                                                  Київ, 6 грудня 2020 рокуСтихи Ирины Самариной-Лабиринт


 

Люди дешевеют, вещи дорожают…

Люди дешевеют, вещи дорожают…
Просто бездуховность в мире процветает.
Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
Были бы финансы… Доброты не надо…

Мимо инвалидов и котов облезлых
Едет модный перец с фейсом бесполезным…
У него стабильность… Папа в депутатах
И диплом не хилый… Он учился в Штатах.

Кто-то за идею и семью воюет…
Кто-то из генштаба званьями торгует…
Звёзды на погонах за продажу пленных,
Но они дешевле слёз обыкновенных…

Горе-командиру вдруг «героя» дали,
Чтоб в котле и дальше те своих бросали…
Чтобы брат на брата за авто и дачу…
Кто в бою бесплатно — жизнь отдал на сдачу…

Продаются кресла, галстуки, портфели,
Новости в газетах и большие цели…
Отыщите совесть за вознагражденье.
Курс души обвален за одно мгновенье…

Ненависть затмила в людях состраданье.
Главная задача — просто выживанье…
То, за что боролись — оказалось бредом…
Как в войне с собою одержать победу?

Только смех детишек возвращает к Богу,
Ведь войною к миру не найти дорогу…
Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
Вещи дорожают… Люди дешевеют…

Источник


Когда ты в бриллиантах и шелках

Когда ты в бриллиантах и шелках,
Друзья тебя качают на руках.
Когда ты покупаешь им вино,
Они с тобой смеются заодно…
Ты делаешь подарки, к ним спешишь.
Волнуешься и дружбой дорожишь.
Приходишь, помогаешь им в беде…
Ты плачешь… А друзья сегодня где?
Когда не в бриллиантах, а в долгах…
Когда не над землёю, а в ногах,
То присмотрись, кто рядышком с тобой,
Вот это друг, подаренный судьбой.
А те, кто хохотали в унисон,
И тратили с тобою миллион,
Сегодня будут также хохотать,
С твоим врагом, тебя же обсуждать…
У радости всегда друзей полно.
Но в тот момент, когда в душе темно,
Из десяти останется один,
Кто рядышком без выгодных причин,
А потому что в нём душа живёт,
Которая, без слов тебя поймёт.
А остальных отшей, ведь их душа
Не стоит, к сожалению, ни гроша.
Не трать себя на всех, а посмотри,
В ком солнце не снаружи, а внутри.
Запомни, не бывает сто друзей,
Но есть один, кто этих ста — верней…

Источник


Жизнь бумеранг

Души теперь негативом болеют врождённо.
Добрых людей можно пересчитать поимённо.
Мы отвечаем на злобу такой же отдачей…
Но после этого тоже и злимся, и плачем…

Всё почему? Потому что от неба уроки…
Мы же бываем нередко и злы, и жестоки…
Если бы мы негатив добротой потушили,
То без сомненья бы долго и счастливо жили…

Знаете, это легко отвечать негативом
И говорить, что другой поступил некрасиво,
А успокоить, отдать теплоты хоть немного —
Это и есть от любви — приближение к Богу…

Просто давайте изменим к другим отношенье…
Чтоб успокоить кого-то возьмите терпенье,
И милосердия горсть размешайте без спеха,
Каплю ещё пониманья и доброго смеха,

Влейте немного надежды и веры щепотку…
Просто рецепт сохраните и действуйте чётко…
Не заряжайтесь от злых, а подумайте сами…
Счастье не ходит навстречу к любви с кулаками…

Звери сражаются часто, их цели — добыча…
Люди умнее, но действуют также обычно…
Только себя победив и добро излучая,
Можем ещё измениться, свой гнев выключая…

Просто попробуйте сгладить, поверить, построить…
Не поучать, а понять и принять, успокоить…
Мы ведь бываем разбиты и сломаны тоже…
Жизнь — бумеранг… К нам вернётся добро и поможет…

Источник


Доброта - это классика люди

Разучились ценить человечность…
Кто-то добрый по-новому — лох…
В моде выгода и бессердечность…
Мир от шелеста денег оглох…

Измеряется в крупных купюрах
Всё, что раньше ценилось душой…
Если девушка искренна — дура,
Ведь не ценит бумажник чужой…

А на фото мелькают не лица…
Крупным планом не видно глаза…
Чаще яхты, отели, столицы,
Будто не о чем больше сказать…

Ежедневно за счастьем погоня
У людей от зари до зари…
Но не знают о жизни законе —
Счастье то, что имеешь внутри…

Будь богатым душой и однажды
Прибыль даст этот твой капитал…
Не продайся за шелест бумажный,
Чтоб рабом этих денег не стал…

Деньги портить людей не умеют,
Просто маски срывают с людей…
Кто-то делится тем, что имеет…
Кто-то прячет в кормушке своей…

Доброта — это классика, люди!
Это нужно во все времена…
Кто-то скуп и по внешности судит,
Ведь уже вместо сердца «цена»…

А кому-то важнее намного
Продвигаться навстречу мечте,
Не забыв человечность и Бога,
Не сыграв на чужой простоте…

Равнодушие — страшный диагноз,
От него умирает душа…
А впоследствии — зависть и наглость
Человечность убьют не спеша…

Может лучше доверчивость всё же?
Может лучше любовь, чем расчёт?
Бог дающим воздаст и поможет…
У берущих судьба отберёт…

ИсточникСтихи Арины Забавиной


 

      Осудить ...

Осудить – проще.
Осудить – легче.
Осудить – жёстче!
Осудить – резче!
Закидать камнями,
Заклеймить позором!
Отпинать ногами!
Сжечь немым укором!
Уничтожить словом
И спалить взглядом!
Приговор суровый
Влепим, если надо!
Осудить – жёстче!
Бить – да побольнее!
Распинать – проще.
Вот понять – труднее…

Источник


      Спасибо жизни

Спасибо жизни за подсказки
И за мотивы для стихов.
За то, что стягивает маски
С предателей и подлецов.

За то, что дарит нам сюжеты,
Каких не выдумать самим.
За то, что нам даёт советы,
Сомнений разгоняя дым.

Она нас учит, наставляет,
Показывает, кто есть кто.
Порой подножки подставляет…
Ну что ж, в ученье – нелегко.

Спасибо жизни за уроки,
За то, что делает сильней.
Спасибо за пути-дороги,
Которые проходим в ней.

Спасибо даже за преграды,
Что мы встречаем на пути.
Преодоление – награда
Тому, кто рук не опустил!

Источник


      Тебе твердят...
            подруге


Тебе твердят обидные слова,
Во всех грехах огульно обвиняя.
Но ты сама-то знаешь, что права,
По совести, по чести поступая.

А судьи кто? – не ставится вопрос.
Кто лепит ярлыки – вот те и судят.
На ярлыки всегда найдётся спрос,
Как и на маски. Значит, надо людям

Кого-то непременно заклеймить,
Тавром, как чёрной меткой, припечатать.
Ну а кому-то с этой меткой жить,
Или принять как вызов, как перчатку,

Что бросили обидчики в лицо.
Изволь теперь за честь свою сражаться.
Прощения просить у подлецов –
Не способ компромисса добиваться.

Кто пачкал имя доброе твоё –
Тот запятнал себя, в том нет сомненья.
В чужое лезут грязное бельё,
Тем выставив своё на обозренье.

Так, может, и не стоит ничего
Стараться доказать и суетиться?
Они ж — фантомы, только и всего,
Скрывающие собственные лица…

Источник


Смещение понятий, или С ног на голову

Пошлость под вывеской юмора.
Хамство под вывеской мнения.
Что-то сломалось… Умерло…
Что это? Вырождение?

Сдвинулись все понятия,
Что-то сместилось в сознании.
Может, мы с вами спятили –
И расшатали здание,

И разнесли фундаменты,
Стены снесли несущие.
То, что стояло намертво,
Нынче почти разрушено –

Здание здравомыслия,
Этики, чести и совести.
Грязным считаем чистое,
Подлость считаем доблестью,

Скромность считаем ханжеством,
Силою — непрощение…
Предпочитаем гаджеты
Дружескому общению.

Чёрное с белым путаем
В этой безумной сумятице.
Всё понимая будто бы,
Мы подменяем понятия.

Мы загоняем истины
В ложе своё прокрустово
Яростно и воинственно…
Только порою грустно нам.

Что-то внутри расклеится,
Сердце вдруг опечалится.
Вроде б, казалось, безделица –
Вакуум не заполняется…

Источник

    Copyright © 2020  All Rights Reserved