Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України
ukr
rus eng

Монографії

 1. А.I.Потопальський, Л.I.Петлична, С.В. Iвасiвка. Модифiкацiя алкалоїда берберина -Київ: "Наукова думка", -1980. -109с.
 2. А.I.Потопальський, З.Ю.Ткачук. Пухлини i нарости у рослин –Київ: Вища школа, -1985. -185с.
 3. А.И.Потопальский, Л.И.Петличная, С.В.Ивасивка. Барбарис и его препараты в биологии и медицине –Киев: "Наукова думка", -1989. -287с.
 4. А.И.Потопальский, Л.В.Лозюк, А.Н. Миролюбова, Б.Ф. Бессарабов. Противовирусный, противоопухолевый и антилейкозный препарат изатизон. –Киев: "Наукова думка", -1991. -191с.
 5. Потопальский А.И. Препараты чистотела в биологии и медицине. –Киев: "Наукова думка", -1992. -200 с.
 6. Потопальский А.И., Лозюк Л.В. Противовирусный, противоопухолевый препарат ИЗАТИЗОН –Львiв: "Наукова думка" -1995. -90с.
 7. Гайдуков В.А., Гиндич О.В., Мотовилiна Т.С., Потопальський А.I., Шкварковський I.В. Вилiкуйся сам. –Чернiвцi: Видавництво "Прут" -1998. -76 с.
 8. Потопальський А.I., Юркевич Л.Н., Воробйова I.I. Ходить кавбуз по городу –Київ: ДВПП Мiннауки України. -1999. -42с.
 9. Потопальський А.І,, Юркевич Л.Н., Воробйова І.І. Кавбуз - найбільша у світі цілюща ягода. –Вінниця: "Нова книга" -2004. -80с.
 10. Лозюк Л.В., Потопальский А.И., Лозюк Р.М. Медикаментозная терапия и профилактика вирусных заболеваний. –Львов: Издательство "Норма", -2003. -208с.
 11. А.І. Потопальський, Л.Н. Юркевич Третьому тисячоліттю – нові рослини для здоров’я, добробуту, краси і довголіття. –Київ: «Колобіг», -2005. -168с.
 12. В.А. Кацан, А.І. Потопальський "Особливості дії препаратів екзогенних ДНК при отриманні нових форм тютюну" – Київ, Видавництво "Колобіг" -2007. -176с.
 13. Л.А. Заїка, О.І. Болсунова, А.І. Потопальський «Противірусні, протипухлинні та імуномоделюючі властивості лікувального препарату ІЗАТІЗОН» -К.: Колобіг – 2010. – 212 с.
 14. A.Potopalsky, O. Bolsunova, L. Zaika «New methods for molecular genetic recovery of humans and environment» –Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing -2014. -123 р.
 15. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the International Internet Conference of the 2nd International scientific and practical forum «Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection», London, October 3 - 7 2016 (Збірник рецензованих матеріалів (колективна монографія), опублікований за результатами ІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля», Лондон, 3 - 7 жовтня 2016 р.)
 16. Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the International Internet Conference of the 3nd International Scientific and Practical Forum «Foundations of spiritual and molecular-genetic improvement of human health and environmental protection. Ukrainian breakthrough into the global civilization and science», London, March 25 – April 5, 2018.(Збірник рецензованих матеріалів (колективна монографія), опублікований за результатами ІІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля. Український прорив в світову цивілізацію і науку», Лондон 25 березня – 5 квітня 2018р.).
 17. Потопальський А.І., Дрозда В.Ф., Кацан В.А., Юркевич Л.Н., Воробйова І.І. Кавбуз Здоров'яга – скарбниця здоров'я, краси і довголіття: науково-практичне видання. –Київ: Видавничий дім «Простір», 2019. -184с.
 18. Потопальський А.І. науково-популярна монографія "Медоносні рослини - цілителі" // науково-популярний журнал «БУДЬМО ЗДОРОВІ» №5, 2022р. - К., КП "Редакція журналу "Дім, сад, город" – 68с.
 19. Потопальський А.І. науково-популярна монографія "Медоносні рослини - цілителі I частина" // науково-популярний журнал «КВІТИ УКРАЇНИ» №5, 2023р. - К., КП "Редакція журналу "Дім, сад, город" – 68с.
 20. Потопальський А.І. науково-популярна монографія "Медоносні рослини - цілителі IІ частина" // науково-популярний журнал «КВІТИ УКРАЇНИ» №6, 2023р. - К., КП "Редакція журналу "Дім, сад, город" – 68с.
 21. Потопальський А.І. науково-популярна монографія "Медоносні рослини - цілителі IІI частина" // науково-популярний журнал «КВІТИ УКРАЇНИ» №1, 2024р. - К., КП "Редакція журналу "Дім, сад, город" – 68с.


Читати текст книги у форматі PDF
    Copyright © 2022  All Rights Reserved