Інститут оздоровлення і відродження народів України
Благодійний фонд "Небодарний цілитель"
Інститут молекулярної біології і генетики Національної Академії Наук України

Благодійний Оздоровчий Гурт Успіху Добродійників
Амбітного Руху – БОГУ ДАР


ЗВЕРНЕННЯ
до всіх людяних, кмітливих і розумних людей,
небайдужих до стрімкого масового вимирання народу України і духовного спустошення нації


Шановні однодумці!
Сильні духом і з співчутливими серцями!
Здорові і не зовсім, ще юні і збагачені літами та неоціненним життєвим досвідом!

Працюючи понад 60 років над вирішенням найболючіших проблем сучасності – розробкою засобів і методів боротьби із злоякісними пухлинами, вірусними захворюваннями і всеохоплюючим падінням імунітету, з розвитком імуноагресивних станів, нам з Божою допомогою вдалося внести значний, а тепер і визнаний світовою громадськістю і науковцями, суттєвий оригінальний вклад у світовий прогрес. Найбільш ґрунтовно ці дані читач може знайти в сотнях наших наукових і популярних статей, десятках авторських свідоцтв і патентів, монографіях, відеофільмах.

Публічно нами ці досягнення були представлені 5 лютого 2009 р. на громадських слуханнях «Стану реалізації наукових розробок лікаря-новатора і науковця Анатолія Потопальського, автора нового наукового напрямку молекулярного оздоровлення людини і довкілля». З детальною інформацією про слухання можна ознайомитись в журналі «Педагогіка толерантності» (№1-2, 2009) або на сайті http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/pedag_1-2_2009.pdf Резолюція громадських слухань представлена на сторінці: http://potopalsky.kiev.ua/ua/slux.html

Нами були проведені також три міжнародні конференції, присвячені запропонованому А.І. Потопальським нового наукового напрямку «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля».

Перша конференція відбулася 31 травня – 1 червня 2005 р. на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. З матеріалами конференції можна ознайомитись на сайті: http://potopalsky.kiev.ua/ua/forum.html

Друга (2016р.) і третя (2018р.) конференції відбулися у форматі інтернет-форумів за сприяння Міжнародної Академії наук і вищої освіти (МАНВО, м. Лондон) в рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту Global International Scientific Analytical Project (GISAP). Керівництво МАНВО у 2018 р. відзначило значні заслуги А.І. Потопальського у розвитку експериментальних напрямків та інноваційних методів досліджень в галузі генетики та молекулярної біології та розробку інноваційних методів використання натуральних рослинних компонентів для лікування захворювань складного патогенезу і нагородило його медаллю «Науковий прогрес» 1 ступеня.

Матеріали колективної монографії за підсумками Міжнародної інтернет-конференції ІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля» (3-7 жовтня 2016 р.) представлені на сайті: http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/materiali-2016.pdf

З матеріалами колективної монографії та умовами нагородження за підсумками Міжнародної інтернет-конференції ІІІ-го міжнародного науково-практичного форуму «Основи духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і збереження довкілля. Український прорив в світову цивілізацію і науку» (25.03 – 03.04 2018 р.) можна ознайомитись на сайті http://potopalsky.kiev.ua/docs/pdf/materiali-2018.pdf

Однак в Україні, незважаючи на явні ознаки вимирання нації і знищення довкілля, ці роботи або замовчуються, або саботуються. Тому від свого імені і колег-однодумців звертаємось до усіх небайдужих в Україні та в зарубіжжі терміново включитись в міру своїх можливостей, авторитету, професії і звичайної для нашого народу людяності приєднатися до запропонованого нами одного з дієвих і оперативних напрямків порятунку та зупинки розкрученого маховика смерті нації і знищення довкілля.

При наявності бажання і сформованої групи однодумців можлива організація осередків цього Руху у Вашому колективі, селі, місті.

Про ці пропозиції і можливі для спільної реалізації нові форми і методи кожен дізнається із статті «Про створення принципово нового оздоровчо-освітнього об'єднання Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР» Cтаттю можна подивитись в кінці цього Звернення або на сторінах 148-153 Матеріалів форуму-2018. В кінці статті у розділі Література представлені посилання на літературні і відеоматеріали про наші науково-практичні розробки світового рівня. З повним переліком наших матеріалів можна ознайомитись в розділі Публікації на нашому сайті www.potopalsky.kiev.ua

Про своє рішення і пропозиції просимо повідомити електронною поштою: labmsbar@gmail.com та potopalsky@imbg.org.ua або звичайною поштою: Україна 03143 м. Київ, вул. Заболотного, 150, ІОВНУ

ВЗІРЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ

Я, ……… (прізвище, ім’я, по-батькові), паспортні дані, поштова та електронна адреса, телефон, спеціальність, місце роботи і посада, знання мов спілкування. бажаю приймати участь в організації «Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР»

Підкреслити вибрану форму участі:

  • співзасновник (з регулярним виділенням 10% доходів для оздоровчого гурту);
  • добродійник (фінансова та всі види матеріальної допомоги);
  • однодумець (організаційна та інформаційна робота);
  • однодумець-трудівник (допомога у всіх напрямках діяльності Гурту і в дендропарку);
  • однодумець-організатор (організаційна допомога у всіх напрямках діяльності Гурту і в дендропарку);
  • однодумець-помічник (консультації і поради);
  • однодумець-популяризатор задуму (усі можливі формати: бесіди, преса, радіо, телебачення, створення аудіо і відео продукції).

Підпис і дата

Внески засновників («десятина» – 10% прибутків) та благодійну допомогу просимо надсилати на рахунок:

Благодiйний фонд А. Потопальського "Небодарний цiлитель"
ЄДРПОУ 21688650
IBAN : UA683223130000026006012818021
Банк: АТ Укрексiмбанк м. Києва

З поміткою: для гурту БОГУ ДАР


Від імені ініціаторів створення «Благодійного Оздоровчого Гурту Успіху Добродійників Амбітного Руху – БОГУ ДАР»

автор i науковий керiвник нового наукового напрямку «Духовного і молекулярно-генетичного оздоровлення людини і довкілля»,
директор Інституту оздоровлення і відродження народів України та благодійного фонду «Небодарний цілитель»,
Керівник Центру духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля на базі Національного університету біоресурсів і природокористування,
кандидат медичних наук, доцент, професор Європейської академії проблем людини,
Заслужений винахідник України, номінант Нобелівської премії 2004 р. за спеціальністю «медична хімія

А.I. Потопальський

P.S. (07.06.2019 р. ) До першої річниці цього звернення (07.06.2018р.) до нашого Гурту приєдналось понад 40 однодумців (в основному це родичі, співробітники, колишні пацієнти). А ми розраховували на тисячі і десятки тисяч.

На жаль, дійсність така, якою є, і яка задовольняє більшість: «Ситому волові ярмо навіть подобається, на рідного брата бика (бугая) він дивиться співчутливо, що ходить вільно, а не в ярмі».

Сумні підсумки роковин осяяла радісна звістка: активна та ініціативна молодь Древлянського, Волинського краю та Поділля стає потужним крилом нашого Гурту, вони об'єднуються у Гурт Рішучої Ініціативної Молоді (ГРІМ).


ПРО СТВОРЕННЯ ПРИНЦИПОВО НОВОГО ОЗДОРОВЧО-ОСВІТНЬОГО
ОБ’ЄДНАННЯ «БЛАГОДІЙНОГО ОЗДОРОВЧОГО ГУРТУ УСПІХУ
ДОБРОДІЙНИКІВ АМБІТНОГО РУХУ – БОГУ ДАР»


Потопальський Анатолій Іванович, к.м.н., доцент, професор Європейської
академії проблем людини, Заслужений винахідник України, директор
Інститут оздоровлення і відродження народів України,
Благодійний фонд “Небодарний цілитель”,
Центр духовного відродження та оздоровлення людини і довкілля
Національного університету біоресурсів і природокористування України


В роботі представлені дані про організацію принципово нового оздоровчо-освітнього підрозділу - на базі Благодійного фонду А.І. Потопальського «Небодарний цілитель», дендропарку «Перемога» у Древлянському краї - БОГУ ДАР.

І підтверджена роль громадськості, сучасної молоді і заслужених ветеранів у реалізації перспективних наукових розробок провідних вчених України.

Стаття в форматі PDF    Copyright © 2019  All Rights Reserved